Per beroepsmatige verkeersregelaar verschult het, hoe vaak men daadwerkelijk op de kroising het verkeer staat te regelen. Daarnaast komt het voor dat verkeersregelaars soms bijna alleen te maken hebben met om- en omregelingen. Het is daarom goed om de kennis op te frissen en samen met een instructeur van OWeVe de pentjes op de bekende i zet. 

 

Een aanstellings als beroepsmatig verkeersregelaar kan voor maximaal 5 jaar worden afgeven. Na deze 5 jaar kan de verlenging weer worden aangevraagd. Een opfriscursus is dan ook minimaal om de 5 jaar sterk aan te raden.

 

Doel

Na de Opfriscursus Verkeersregelaar zijn uw kennis en vaardigheden weer op het juiste niveau. Afhankelijk van het startniveau is het wellicht ook mogelijk een stukje verdieping aan te brengen. We gaan ervan uit dat u de regeltechniek redelijk beheerst, Zodat wij met u diepers op het vak verkeersregelaar kunnen gaan.

 

Doelgroep

 

 

De Opfriscursus Verkeersregelaar is bestemd voor alle verkeersregelaars die periodiek de kennis en vaardigheden willen laten opfrissen en/of verdiepen.

 

Vooropleiding

 

Aan de opfriscursus kan alleen worden deelgenomen door personen, die een aanstelling als verkeersregelaar hebben. U moet voorafgaand aan de opleiding de verkeersregelaar pas kunnen tonen aan een instructeur van OWeVe

 

Inhoud

 

De opfriscursus verkeersregelaar begint met een korte inleiding, waarin het verloop van de cursus wordt uiteengezet en eventueel van belang zijnde wetswijzigingen worden belicht. De opfriscursus verkeersregelaar vindt op de openbare weg plaats, waarbij eerst de  verkeersregelmethodiek wordt getraind en vervolgens ligt de nadruk op de verkeersregeling op kruispunten.

 

De Opfriscursus Verkeersregelar bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Om- en om regeling

Inzicht op dynamisch regelen.

Verkeerregelen op een grote kruising

Certificaat

 

 

Aantal deelnemers

 

Aan één Opfriscursus Verkeersregelaar kan door maximaal 20 personen worden deelgenomen. 

Prijs

€ 125,- pp