Opleiding verkeersregelaar

De opleiding verkeersregelaar word al meer dan 6 jaar verzorgt door OWeVe. Veel professionals zijn u voor gegaan bij de opleiding van de beroeps verkeersregelaar. Het regelen van verkeer noemt OWeVe een VAK. Op een hoog niveau zorgt OWeVe voor uw opleiding tot verkeersregelaar. Wij vinden het leuk u te mogen ontmoeten bij deze opleiding.

 

 

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist.

 

Theorie en praktijk

De cursus verkeersregelaar bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theorie gedeelte leert u alles over verkeerswetgeving, veiligheid, remafstanden en andere zaken om u goed voor te bereiden op de praktijk.

 

In het praktijkgedeelte waaraan u alleen kunt deelnemen nadat u voor het theoriegedeelte bent geslaagd, begint u met een instructie om daarna te starten met een stukje verkeersgewenning. De praktijk docent traint u zo steeds verder tot en met het dynamisch regelen van een examenkruising.

 

Doel

De cursus verkeersregelaar traint u niet alleen op het vaardig en veilig regelen van het verkeer, maar bereid u ook optimaal voor op het landelijk examen.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die bij zijn werkzaamheden te maken krijgt met het regelen van verkeer.

 

Inhoud theorie & praktijk

Theorie

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoud en welke verantwoording u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeerregelen.

 

De theoriecursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 

 • Wettelijke status verkeersregelaar
 • Aanstelling
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Regeling verkeersregelaars 2009
 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 • Stilhoudingsvorderingswet
 • Hulpmiddelen zoals zaklamp met rode conus en fluit
 • Verzekering
 • Rem en stopafstanden
 • De-escalerend optreden op de openbare weg

 

Theorie-examen

Aan het einde van de dag wordt er een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van multiple choice vragen. Na het behalen van het theorie-examen ontvangt u hiervan een certificaat en kunt u doorstromen naar de praktijkcursus.

 

Praktijk

Tijdens de praktijkcursus Verkeersregelaar leert u de verkeersstromen op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het geven van een stopteken, waarna het steeds een graatje moeilijker wordt, totdat u uiteindelijk zelfstandig het verkeer kan regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een Verkeersregelinstallatie (VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voorsorteervakken.

 

De praktijkcursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 

 • Aanwijzing uit bijlage II RVV
  Om- en om regeling
 • Dynamische regeling met meerdere stromen (examen)
 • Verkeerregelen op een grote kruising
 • Praktijkexamen
 • omgang fietsers en voetgangers

 

 

 

Praktijkexamen

Aan het einde van de tweede dag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens het praktijkexamen moet u op de grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal

15 minuten zelfstandig het verkeerregelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur en er is een gedelegeerde van de Politie bij aanwezig die het eindoordeel geeft.

Kosten

Klik hier

kijk naar de voorwaarden op informatie opleiding verkeersregelaar